Akses emel SmarterMail dari akaun GMail

Tuan/Puan boleh mengekses emel di SmarterMail dari GMail Tuan/Puan dengan langkah-langkah yang berikut:

Log in ke dalam akaun GMail Tuan/Puan.

Klik Setting > Accounts and Import > Add an email account

Di paparan di bawah, masukkan emel SmarterMail Tuan/Puan dan klik “Next”

Kemudian, klik “Next” seperti paparan di bawah

Isikan maklumat SmarterMail Tuan/Puan seperti paparan di bawah bagi ruangan di no 7 & 8.

Pastikan Tuan/Puan masukkan maklumat di no 9 & 10 sama seperti di bawah.

POP Server: mail.aplikasiniaga.com
Port: 110

Setelah itu, klik “Add Account”

Bagi membolehkan Tuan/Puan menghantar emel menggunakan domain Tuan/Puan di SmarterMail boleh teruskan dengan langkah-langkah di bawah.

Klik “Next”

Masukkan nama Syarikat/Perniagaan Tuan/Puan.

Klik “Next Step”

Pastikan Tuan/Puan masukkan maklumat di no 15 & 16 seperti di bawah.

SMTP Server: mail.aplikasiniaga.com
Port: 25

Kemudian lengkapkan maklumat SmarterMail Tuan/Puan di no 17 & 18

Pilih Secured connection using TSL

Klik “Add Account”

Emel pengesahan akan dihantar di SmarterMail Tuan/Puan. Klik link di emel tersebut untuk verify.

Selesai.