Bagi penambahan pengguna baru ke sistem emel hanya boleh dilakukan oleh admin bagi sistem emel tersebut sahaja.

Log masuk ke sistem emel

Klik “Domain Setting”

Di sebelah kiri dashboard, Klik “Account”

Kemudian, Klik pada butang “New”

Masukkan username, password dan confirm password bagi pengguna baru. Setelah itu, klik “Save”