Bagi tujuan tertentu, Tuan/Puan boleh create satu folder khas bagi memudahkan pengurusan emel Tuan/Puan.

Di bahagian tab emel Tuan/Puan, right click pada mana-mana folder.
Kemudian click “New Folder”

Pilih “Root Folder” di pilihan Parent Folder.

Namakan folder yang mahu diwujudkan.

Kemudian click “Save” untuk simpan.

Untuk delete folder, Tuan/Puan hanya perlu right click pada folder yang mahu di delete & click “Delete Folder”.