** Untuk mengaktifkan fungsi “Shared Folder” Tuan/Puan boleh lihat tutorial seperti link di bawah:

Mengaktifkan fungsi “Shared Inbox” dengan akaun emel lain

Manakala untuk view “Shared Folder” yang telah memberi akses tersebut Tuan/Puan boleh ikuti langkah-langkah berikut:

Di sebelah kiri dashboard klik “Folder”

Kemudian, klik “Mapped Folder”

Pilih “Source” inbox yang diberikan akses untuk “Shared Inbox”.

Selepas itu klik “Attach”.

Setelah itu, Tuan Puan dapat melihat satu menu di sebelah kiri bagi “Shared Folder” yang tersebut.

Selesai.