1. Login ke akaun Smarter Mail (Office Niaga) menggunakan Login Access yang diberikan oleh tim kami menggunakan akaun admin.

2. Apabila Tuan/Puan sudah login, Tuan/Puan akan dibawa ke paparan utama bagi sistem Smarter Mail.

3. Pada bahagian paparan utama sistem Smarter Mail, Tuan/Puan klikkan pada “Domain Setting”.

4. Di paparan “Domain Setting”, Tuan/Puan perlu klikkan pada “Accounts”.

5. Kemudian klikkan pada “Aliases”.

6. Klikkan pada tab “New” untuk menambah senarai Aliases.

7. Masukkan maklumat yang diperlukan dengan lengkap seperti:

  • Name: Nama bagi akaun yang akan digunakan

Contoh : sekiranya anda ingin gunakan email aliases sales@domainanda.com, anda hanya perlu masukkan “sales” pada bahagian nama.

  • Email Address: Masukkan email yang akan digunakan untuk menerima email sekiranya email dihantar ke email aliases.

8. Apabila semua maklumat telah di isi, scroll ke bawah dan enablekan:

  • Allow alias user to send from this alias
  • Show in Global Address List (Enterprise Only)

9. Setelah selesai, klikkan “Save”.