SmarterMail mempunyai fungsi Flag bagi membolehkan pengguna follow up emel yang diterima. Ianya sama fungsi seperti “Mark as Important” di Gmail.

Terdapat beberapa  cara untuk “Flag” emel.

Antaranya adalah seperti berikut:

Cara 1 dan 2

Cara 3

Klik di  emel yang mahu di flag. Kemudian klik di bahagian Actions yang bertanda “. . .” dan pilih “Flag”

Untuk melihat senarai emel-emel yang telah di flag sahaja, Tuan/Puan boleh klik “Sorting” dan pilih “Flagged” seperti di bawah .