Tuan/Puan boleh filter email SPAM yang masuk ke inbox melalui beberapa cara.

SPAM emel ini boleh di filter di
1) Domain Setting (Keseluruhan emel bagi @domain.com)
2) Setting (untuk satu emel sahaja; contoh: admin@domain.com)

Berikut merupakan contoh Setting di 1 emel akaun.

Setting > Spam Filtering > Override spam filter actions “On”

Tuan/Puan boleh ubah Action dengan 3 pilihan berikut:
1) Delete Message
2) Move to Junk Email Folder
3) Add Text to Subject

Setelah selesai, Tuan/Puan boleh klik “Save”

Selesai.