Pilihan 1 (Create kan signature yang boleh digunakan oleh semua sub-akaun email)

1. Login ke akaun email admin.

2. Kemudian klikkan pada Domain Setting. Klik pada Signature dan kemudian New Signature.

3. Isikan maklumat yang akan Tuan/Puan gunakan bagi Signature kemudian Save kan.

4. Signature yang telah di Save kan akan di paparkan di bawah “+ New Signature”.

Pilihan  2 (Create Signature bagi email yang dikehendaki sahaja)

1. Login ke akaun mana-mana email yang Tuan/Puan ingin setkan signature.

2. Kemudian klikkan pada Setting. Klikkan signature dan kemudian New Signature.

3. Isikan maklumat yang Tuan/Puan ingin gunakan sebagai signature. Kemudian Save kan.

4. Senarai Signature yang telah dibuat akan di papar di bawah “+New Signature”.