Pergi ke aplikasi Mozilla Thunderbird di komputer anda.

Di sebelah kanan aplikasi, klik pada butang Menu

Kemudian Klik Options

Klik Account Setting

Setelah itu, Klik pada Account Action dan klik Add Mail Account

Masukkan Your name, Email Address, dan Password emel anda

Kemudian satu paparan sebegini akan keluar, Masukkan Incoming dan Outgoing server dan klik butang Re-test

Akaun anda berjaya ditambahkan, anda boleh melihat senarai emel anda di dashboard akaun anda.