Pengaktifan fungsi “Shared Inbox” ini bertujuan memberi akses kepada user lain untuk view inbox bagi sesuatu akaun emel.

Log masuk ke sistem emel

Di sebelah kiri dashboard klik “Folder”

Kemudian, klik “Edit Mapped Folder”

Satu paparan seperti di bawah akan muncul, klik “Sharing”

Masukkkan user (eg: hr/sales) dan access bagi users berkenaan. Klik “Save”

Selesai.