Untuk mengimport contact sedia ada tuan/puan ke dalam sistem email boleh dilakukan seperti langkah-langkah berikut:

Klik di bahagian “Contact” seperti paparan di bawah

Kemudian, klik “. . .” & pilih “Import”

Tuan/puan boleh memilih file contact tuan/puan yang sudah siap di save di dalam format csv atau vcard seperti di paparan di bawah

Kemudian klik “Import”

Tuan/puan boleh mengubah Mapped Field sekiranya perlu. Untuk setting secara default, tuan/puan boleh terus klik “Next”

Paparan seterusnya akan menunjukkan berapa bilangan contact yang telah berjaya diimport. Kemudian klik “Close”

Contact yang telah berjaya diimport akan terpapar di bahagian Contact tuan/puan seperti di bawah.