Untuk menggunakan emel GMail di SmarterMail, Tuan/Puan perlu setting di akaun GMail Tuan/Puan terlebih dahulu.

Di bahagian akaun GMail

Klik “Setting”, “Forwarding and POP/IMAP”. Kemudian tick “Enable IMAP”.

————————————————–

Di bahagian SmarterMail

Klik bahagian “Setting”

Klik “Connectivity”, kemudian klik butang “Migrate”

Di kotak Mailbox Migration di bawah pilih item mana yang ingin di import
(Email, Contacts, Calendars, Tasks)

Isikan emel dan password gmail anda seperti contoh di bawah.

Klik “Start” untuk mulakan proses import.

Setelah siap, Tuan/Puan akan dapat melihat semua items yang diimport berada di SmarterMail Tuan/Puan.