Pengguna di SmarterMail boleh ditambah dan dikurangkan mengikut keperluan Tuan/Puan asalkan ia tidak melebihi kuota bilangan pengguna yang ditetapkan.

Kuota bilangan pengguna adalah mengikut pakej-pakej yang telah Tuan/Puan langgan.

Klik “Domain Setting”

Contoh paparan “Account” di sistem emel adalah seperti di bawah.

Untuk delete pengguna sedia ada Tuan/Puan boleh tick pada pengguna yang ingin di delete. Kemudian klik “Delete”.

Untuk menggantikannya dengan pengguna yang lain, Tuan/Puan boleh menambah pengguna baru seperti step di bawah:

Menambah pengguna baru ke sistem emel