Fungsi “User Group” adalah untuk memudahkan setiap pengguna di domain untuk berkongsi task dan kalender.

Sebagai contoh, ia memudahkan sesuatu department seperti team sales sesebuah syarikat untuk merancang tugasan jualan mereka.

Langkah-lnagkah untuk menambah User Group adalah seperti berikut:

Klik “Domain Setting”

Klik di bahagian “Account” di sebelah kanan.

Kemudian, klik pada tab “User Group” dan klik “New”

Masukkan nama group di bahagian “Name”.

Setelah itu, masukkan ahli-ahli yang Tuan/Puan mahu masukkan.

Klik “Save” untuk simpan.

Manakala untuk delete user group, Tuan/Puan hanya perlu tick di user group yang mahu di delete. Kemudian klik “Delete”.