Klik “Domain Setting”.

Klik di bahagian “Account” di sebelah kiri.

Pilih pengguna yang mahu ditambah atau dikurangkan kuota.

Tetapkan size kuota mailbox di “Mailbox Size Limit”

Setelah itu, klik “Save” untuk simpan.