Memasukkan Signature Pada Email

1. Login ke akaun email yang akan digunakan untuk menghantar email.

2. Klik pada ikon Email dan kemudian klik pada New.

3. Klikkan pada bahagian Signature.

4. Pilih Signature yang Tuan/Puan ingin gunakan.

5. Signature yang Tuan/Puan pilih akan di paparkan pada email yang akan dihantar.